top of page
Behandling och Rådgivning

Företag och privatpersoner kan anlita mig för behandling, rådgivning eller coachning. Jag erbjuder rådgivning, enskild- eller gruppbehandling till de som behöver ha stöd och hjälp att lämna missbruk och/eller kriminella miljöer.
Jag har en gedigen och mångårig erfarenhet av att fånga upp och behandla både män och kvinnor, unga som gamla. Jag bedriver en individanpassad behovsstyrd behandling snarare än metodstyrd och därefter kan behandlingen se olika till person till person. Jag arbetar alltid utifrån ett helhetspersp
ektiv där även anhöriga kan få stöd.
 

En till tjänst som erbjuds i Steg För Steg är handledning för företag som behöver handledning frågor relaterade till missbruk och kriminalitet. Jag erbjuder min expertis och stöd till kunden som vill ta itu med dessa frågor och skapa en positiv förändring. Jag stödjer företaget att implementera effektiva strategier och verktyg för att förebygga och hantera missbruk och kriminalitet. Som en före detta missbrukare och kriminell har jag personliga erfarenheter som ger mig en unik inblick i problemen i samband med dessa frågor. Att jag även har över 6 års arbetserfarenhet + utbildning inom detta område har gjort att jag utvecklat en djup förståelse och kompetens. Min handledning är skräddarsydd för att möta företagets unika behov och mål och jag fokuserar på att öka medvetenheten, minska stigmat och främja återanpassning.
 

Funderar du på hur en behandling kan se ut för dig, någon du känner för grupp? Vill du boka mig för ett konsultuppdrag som innefattar rådgivning, behandling, handledning eller andra relaterade tjänster? Tveka inte att kontakta mig. Jag är här för att lyssna, förstå och hjälpa dig eller individerna det gäller på vägen mot en hälsosam och positiv förändring.
bottom of page