top of page
Original.png
konventionen

Mirna Solaka

Daniel Sundvall, han delar med sig av sina egna erfarenheter om hur han tidigt började med droger, hur han blev kriminell och hur han tog sig ur det. Jag tycker det var otroligt inspirerande då Daniel var så ärlig om sitt förflutna. Ungdom som dras till kriminalitet, droger eller annat missbruk tror att detta liv är glamoröst och många ser upp till kriminella. Daniels föreläsning fångade och berörde oss genom sin starka, personliga historia och den råa sanningen om livet som kriminell och missbrukare, och vad som gav honom moder att tillslut ta hjälp och ta sig ur. Idag inspirerar han och förmedlar sitt budskap så att även ungdomar förstår. Tack Daniel!

Mentor för vård och omsorgsprogrammet i Skövde

Anna Olofsson

I en fullsatt matsal på Centralskolan i Grästorp fick vi i publiken inblick i ett liv som bitvis kändes hopplöst. Att vid så ung ålder hamna på fel spår för att sedan komma tillbaka var en gripande resa att få ta del av. Det ingav hopp men väckte också frågor. Daniel berättar på ett avskalat sätt om ett liv som ligger långt från en vanlig vardag. Den vardag man känner och relaterar till.  Det blev därför en egen resa för mig som åhörare. Jag kom ut från föreläsningen med nya tankar. Daniel gjorde ett mycket starkt intryck.  

Anna Olofsson Idrottskonsulent RF-SISU Västra Götaland

Gunilla Andersson

Daniel ger en personlig föreläsning om sitt liv som verkligen berör på många sätt. Han ger sin bild av hur det är att vara i missbruket och även hur  vägen till återhämtning genom 12-stegsmetoden kan se ut. Föreläsningen ”griper tag” och väcker känslor som passar in i vårt tema i utbildningen om missbruk och beroende.

Lärare på Vård och Omsorgsprogrammet i Lidköping

Eric Sandin

I flera års tid har Daniel kommit till oss i samband med att våra elever sätter sig in i varför människor kan bli kriminella, hur ett kriminellt liv kan te sig, vilka utvägar den kriminelle kan mötas av och eventuellt ta, samt all den problematik som omgärdar en kriminell livsstil. Daniel är mycket uppriktig och talar om sitt liv med en framtoning och en röd tråd som gör det lätt att hänga med som lyssnare. Han är också generös med sin tid och bevarar gärna frågor som eleverna kan ha. Särskilt användbara är Daniels upplevelser då de ger ett lite annorlunda perspektiv än det gängse. De förklaringsmodeller, med förhöjda riskfaktorer som finns, kan utmanas och öppna nya perspektiv att se på dessa faktorer. Särskilt värdefullt är det att få ett ansikte på brottsligheten som ligger nära en själv i och med att Daniel har en lokal anknytning. Frågan väcks då: kunde det ha varit jag?

Lärare i samhällskunskap på De La Gardiegymnasiet i Lidköping

Parvin Banisadr

Hej Daniel! Här kommer utvärderingen från dagen, fantastiskt bra resultat!
Axlpock:
- Mycket bra, givande och intressant föreläsning, det kändes äkta.

- Bra och inspirerande berättare och talare som fångade ens intresse.
- Lärorikt. Fick med mycket att använda i vardagen i kontakten med klienter.

- Intressant att få ett perspektiv från ”andra sidan” som ligger så långt ifrån ens eget och det var mycket som man inte visste.

- Daniel är en stor resurs som kan hjälpa många andra.

- Bra och lugnt framfört.

Socialtjänsten Solna

Marianne Fransson

Vi engagerade Daniel under Psykiatrins dag i Vårgårda 2018. Detta år var vårt fokus samsjuklighet i form av psykisk sjukdom och missbruk. Daniel delade på ett ärligt och öppet sätt med sig av sin erfarenheter av ett liv kantat av psykiskt illabefinnane, droger och kriminalitet. Om att gång efter gång kämpa för att bryta en destruktiv livsstil, återfalla men inte ändå inte ge upp. Daniels berättelse är skrämmande men förmedlar framförallt hopp vilket känns väldigt värdefullt för alla som på olika sätt lever med och berörs av liknande problematik. Under kvällen fick vi ta del av Daniels egna kamp men även hur personer i hans närhet påverkats av det liv han levt. Det är modigt och ger föreläsningen en djupare dimension. Kan varmt rekommendera Daniels föreläsning till alla som ur ett brukarperpektiv vill få en bredare bild, ökad kompetens och förståelse för denna form av problematik.

Vårdenhetschef på öppna psykiatrimottagningen Vårgårda

David Robertsson

Vi har anlitat Daniel som en uppskattad gästföreläsare vid polisutbildningen i Borås. Daniel är en god talare och duktig föreläsare. Han blandar egna erfarenheter med relevant fakta som verkligen engagerar, berör och ger studenterna en unik inblick i kriminalitet och missbruk.

Polis i Varberg & Programansvarig vid polisprogrammet i Borås

Anna Karlqvist

Föreläsningen med Daniel var en ovärderlig upplevelse och erbjöd en djup inblick i de komplexa faktorer som kan leda till missbruk och kriminalitet hos unga människor. Daniels berättelse var gripande och kraftfull, och jag som åhörare kände mig berörd av hans livsresa.

Daniel lyckades tydligt och öppet dela med sig av sina personliga erfarenheter och utmaningar, vilket gav en verklig förståelse för hur tidiga tecken på problem kan uppstå och utvecklas i en ung persons liv. Det var en ögonöppnande upplevelse att höra om hans resa genom skolan, missbruk, och kriminellt beteende och hur det påverkade honom och hans nära och kära.

Som lärare kände jag mig särskilt tacksam för Daniels insikter och råd om hur man kan förebygga ungdomars fastande i droger och kriminalitet. Hans berättelse illustrerade vikten av tidig intervention och att skapa en trygg och stödjande miljö för elever. Det var uppenbart att en öppen och stöttande kommunikation mellan lärare, föräldrar och elever kan spela en avgörande roll i att förebygga dessa problem.

 

Daniel som föreläsare var enastående. Han var engagerad, ärlig och kunde förmedla sitt budskap på ett gripande sätt som fångade publiken. Hans förmåga att förmedla både smärtan och hoppet i hans egen resa gjorde det lätt att relatera till och engagera sig i ämnet.

Sammanfattningsvis var Daniels föreläsning både tankeväckande och inspirerande. Det gav mig en bättre förståelse för de utmaningar som vissa elever kan möta och hur jag som lärare kan spela en aktiv roll i att förhindra att ungdomar fastnar i droger och kriminalitet. Jag rekommenderar starkt denna föreläsning till alla som arbetar med ungdomar och vill vara en del av en lösning för att skapa en sundare och tryggare framtid för dem.

Speciallärare i Lidköpings kommun

Josefina Valkonen

Daniel föreläste för Frivården Skövdes personal på en av våra personaldagar. Daniel bjuder generöst på sina egna erfarenheter, lärdomar och kunskaper - på ett inbjudande och karismatiskt sätt. Han skickade även med stöd, råd och tips till personalen utifrån bemötande och vikten av att så frön hos klienter. Föreläsningen avslutades med känslan av hopp och att vi alla är viktiga i klientens förändringsresa.

Kriminalvårdsinspektör Frivården Skövde

Emelie Klerestig

En gripande föreläsning om hans liv som f.d missbrukare och kriminell, Daniel beskriver det på ett sätt som får en att vilja höra mer om resan in och ur detta. Han beskriver beroendesjukdomen på ett bra sätt och vad den sjukdomen gör med mäniskor och vad den gjort med honom. Jag rekommenderar varmt att lyssna på Daniel.

Behandlare på socialtjänsten i Kinda kommun

bottom of page